Thai  Thai

อุทยานแห่งชาติภูเรือ

อุทยานแห่งชาติภูเรือ

อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูเรือ

อุทยานแห่งชาติภูเรือ สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจในจังหวัดเลย เป็นยอดภูสูงที่มักมีหมอกปกคลุมตลอดเวลา เป็นสถานที่ที่ติดอันดับต้นๆ ในเรื่องความหนาว เมื่อถึงฤดูหนาว ภูเรือจึงคึกคักไปด้วยสีสันจากเสื้อกันหนาวของนักท่องเที่ยวที่จะพากันมาทดสอบความหนาวเย็น ในปีที่อากาศหนาวจัดอาจได้พบน้ำค้างบนยอดหญ้าจับตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งที่ชาวบ้านเรียกว่า “แม่คะนิ้ง” ด้วย

จุดที่น่าสนใจบนอุทยานแห่งชาติภูเรือ
- จุดชมทิวทัศน์เดโช เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น
- โหล่นน้อย เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามมาก
- ผาซับทองหรือผากุหลาบขาว เป็นหน้าผาสูงชัน
- น้ำตกห้วยไผ่
- ยอดภูเรือ เป็นจุดที่สูงที่สุดในอุทยานฯ
- หินเต่า
- สวนหินพาลี

Thai
© 2023 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com